نحوه ثبت سفارش

ثبت سفارش

پس از ثبت سفارش در سایت در اسرع وقت از طریق واحد فروش به منظور دریافت جزئیات و همچنین تایید سفارش تماس گرفته می شود.

تایید سفارش

به منظور تایید سفارش توسط مشتری و اینکه مشتری بتواند به بهترین نحو ممکن از چگونگی اجرای پروژه خود آگاه شود و رضایت کامل از طرح نهایی را داشته باشد. وب سایت عطارد با دریافت وجهی اندک که مبلغ این وجه نسبت به سطح فنی پروژه به وسیله واحد فنی عطارد تعیین می شود به منظور تضمین قصد خرید جدی مشتری ملزم به طراحی طرح پی اس دی از صفحات اصلی وب میکند تا پس از تایید مشتری آن را به مرحله اجرا برساند.

PSD چیست ؟

طرح پی اس دی نمایی ظاهری از آن چه که مشتری از پروژه نهایی توقع دارد می باشد.

تعریف مشتری

مشتری به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات خود که در فرم "ثبت سفارش" درج کرده است، به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات عطارد اقدام کند.

طبق قانون تجارت الکترونیک مشتری هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید خدمات اقدام می‌کند.

قیمت گذاری

محاسبه قیمت سفارشات توسط واحد فنی عطارد انجام می پذیرد.

پرداخت

بعد از آن که مشتری سفارش خود را ثبت کند و هماهنگی های لازم بین عطارد و مشتری انجام شود ، مشتری ملزم به پرداخت هزینه بیعانه که شامل یک سوم مبلغ تمام شده پروژه است ، می باشد.

یک سوم دوم پس از اتمام اولیه پروژه ، تسویه شده و سپس پروژه مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته می شود.

یک سوم آخر قبل از اتمام نهایی پروژه باید تسویه شود.

بازبینی پروژه

مشتری این حق را دارد تا 24 ساعت پس از تحویل سفارش ، هرگونه اعتراض و نارضایتی نسبت به پروژه انجام شده خود توسط عطارد را از طریق واحد پشتیبانی عطارد مطرح کند. اعتراض مشتری توسط واحد پشتیبانی به واحد فنی ارجاع داده خواهد شد.

واحد فنی به سرعت اعتراض را بر اساس "پی اس دی تایید توسط شده مشتری" که پروژه بر اساس آن تکمیل شده را مورد بررسی قرار خواهد داد و نتیجه بررسی را در اسرع وقت به مشتری گزارش خواهد کرد.

شرایط استرداد وجه

پس از تایید پروژه توسط مشتری ، تا هر مرحله از پروژه که وجهی از مشتری دریافت شده باشد به هیچ عنوان به مشتری عودت داده نخواهد شد.

فقط و فقط در پرداخت یک سوم اولیه جهت شروع پروژه مشتری حق انصراف و استرداد وجه پرداخت شده را دارد.

اعتماد و اطمینان

سایت عطارد برای آن که بتواند اعتماد مشتری را به خود جلب کند ملزم به داشتن مجوز اطمینان است.

مجوز ها در قسمت پایین سایت قابل نمایش هستند.

با کلیک کردن بر روی هر مجوز جزییات مربوط به آن نمایش داده می شود.